Jak probíhá exekuce? Ukážeme vám celý průběh exekuce

Počet lidí, kteří se ocitnou v exekuci, je nespočet. Finanční situace je někdy tak náročná na zvládnutí, že se lidé často uchýlí k zoufalým půjčkám, snaží se splácet půjčku jinou půjčkou a dostávají se do dluhové pasti. Nicméně situace není tak strašná, jak by se mohlo zdát na první pohled. Statistika říká, že loni prakticky poprvé počet lidí v exekuci klesl – navíc by se tento trend měl díky silné ekonomice a změnám v zákonech udržet také do budoucna.

Prohlédněte si zásadní rozdíly mezi hotovostní a nehotovostní půjčkou. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody těchto půjček?

Počet zahájených exekucí za rok 2018 byl o 106 445 nižší, než v roce 2017. Celkově tedy bylo zahájeno „pouze“ přes 505 tisíc exekucí. Tomu velmi napomohla především legislativní změna zákona o spotřebitelském úvěru či možnost spojovat exekuce.

Přesto ale stále existuje mnoho případů, kdy se lidé dostávají do exekuce, ať už je to právem nebo neprávem. Ukážeme vám, jak taková exekuce probíhá, a jak se úspěšně bránit. Mimo jiné i proto, že velká část exekucí je většinou neoprávněná.

Pokud potřebujete nutně půjčit peníze, pak doporučujeme využít nabídky od ZONKY.

Co si pod exekučním řízením představit?

Exekuce neboli exekuční řízení nastává v případě, kdy v tomto případě už dlužník stále nesplácí své pohledávky. Zkrátka nezaplatí to, co má – nezáleží, jestli jde o měsíční splátku půjčky, úhradu za telefon, proplacení finanční částky za jiné služby a podobně.

Exekuce nastává z rozhodnutí soudu nebo jiného právního orgánu a nastává tak zákonné vymáhání pohledávky. Exekuční řízení je zakotveno v občanském soudním řízení.

Do exekucí se lidé často dostávají i proto, že získat dnes půjčku je snadnější, než se na první pohled vůbec zdá. Proto nastává otázka, zda je online půjčka opravdu správným řešením?

Kdy nastává exekuce?

Jak už jsme zmínili na začátku, exekuční řízení probíhá tehdy, pokud jedna strana smluvního vztahu přestane plnit své závazky, typicky finanční. Často se říká, že zahájit exekuci je jednoduché a můžete zahájit exekuční řízení prakticky proti komukoli.

Ovšem není to pravda, jedná se o mýtus, který se šíří zejména mezi dlužníky. Ze všeho nejdříve totiž musíte dokázat, že vám někdo dluží, a to není jednoduché. Jedná se o takfzvanou nalézací fázi, po které poté následuje fáze vykonávací.

Počet Čechů, kteří si půjčují na Vánoce roste. Průměrně podle statistiky Češi za Vánoce utratí téměř 10 000 Kč. Půjčit si na Vánoce ale musí přes 500 000 z nich. Více než půl milionu lidí, kteří si berou půjčku na Vánoce každoročně začátkem následujícího roku zvyšuje počet lidí v exekuci. Průměrně více než pětina z nich nebude schopna své půjčky splatit. Přitom se jedná o zbytečné exekuce začínající snahou potěšit jiné.

Jestliže už nemůžete splácet a nemáte dostatečné finance, měli byste přemýšlet o konsolidaci půjček. Můžete tak měsíčně platit až o několik tisíc méně, a to už je velký rozdíl. Konsolidace půjček už před exekucí zachránila nespočet dlužníků.

Jsou ojedinělé případy, kdy může trvat dokázání opodstatnění exekuce i několik let. Fáze nalézací jednoduše řečeno shromažďuje všechny podklady k oprávněné exekuci. Ještě předtím ale probíhá urgence dlužníka, aby svou pohledávku zaplatil.

Tato fáze vymáhání pohledávky v mnoha případech postačí a dlužník pod pohrůžkou reálné exekuce své dluhy zaplatí. Ne vždy se to ale povede. Ať už stojíte na straně dlužníka či věřitele, ukážeme vám, jak takové exekuční řízení probíhá.

Jak probíhá exekuční řízení?

Jakmile je fáze nalézací ukončena a jsou shromážděny všechny důležité podklady, nastává takzvaná fáze vykonávací, kdy dochází k opravdové exekuci, jak ji známe. Je ale důležité si uvědomit, že ani exekuční řízení nezaručuje, že svou pohledávku dostanete zpět.

Nejčastěji je to v případě, kdy je dlužník takzvaně insolventní, tedy neschopný splácet své závazky, případě v průběhu soudního řízení odklonil svůj majetek – což je napadnutelné, nebo v případě právních subjektů jednoduše ukončil podnikání a nemá žádný majetek. Potom zbývá jen svou pohledávku odepsat a smířit se s tím.

Pokud dojde k pravomocnému rozhodnutí o exekuci soudem, dlužník se proti němu nemá možnost odvolat. Ovšem podmínkou, aby bylo soudní rozhodnutí nenapadnutelným exekučním titulem, je potřeba aby byla vyznačena doložka právní moci a vykonavatelnosti – a to soudem, který o věci rozhodoval. Rozhodnutí o exekuci dává šanci, aby dlužník splatil svůj dluh, a to většinou do 3 dnů od rozhodnutí. Pokud se tak nestane, následuje exekuční řízení.

Rychlé půjčky skrývají i nástrahy, o kterých nemusíte vůbec vědět. Dejte si proto pozor a důkladně čtěte smlouvy a všechny dokumenty.

Exekuce: Jak probíhá exekuce a jak ji řešit?

Exekuční řízení má jasná pravidla

Zahajuje se dnem, kdy byl doručen exekuční návrh soudnímu exekutorovi. Ten následně návrh k exekuci posoudí a požádá příslušný okresní soud o pověření k exekuci. Jakmile soud rozhodne a vydá pověření, je zahájena exekuce. Pokud dlužník v této fázi uhradí vymáhanou částku, sníží se tím náklady na exekuci o 50 %. Málokdy se tak ale stane. Poté následuje často exekuce majetku a jeho zpeněžení. Finance se použijí na splacení pohledávky.

Ne vždy ale dochází k exekuci majetku, často může být exekuce charakteru peněžního plnění. Nejčastěji se jedná o srážky ze mzdy. To, jakým způsobem bude exekuce naplněna, volí sám soudní exekutor. Jakmile je exekuce zahájena, nesmí dlužník nijak se svým majetkem nakládat. Podstatné ovšem je, že kdykoli v zahájeném řízení může už dlužník podat návrh na zastavení exekuce, ovšem není možné to odkládat – nejpozději podle zákona do 15 dnů.

Spolu s exekucí se dostanete i do Solusu – rejstříku dlužníků. Dostanete se do něj většinou i předem, pokud včas nezaplatíte splátku nebo úhradu například za telefon. Podívejte se, jak žádat o vymazání údajů ze Solusu.

Jak se bránit probíhajícímu exekučnímu řízení?

Pokud jste vyrozuměni o exekuci, snažte se ihned o její odložení. Ale pozor, měli byste to stihnout do 15 dnů od vyrozumění, jinak máte jen opravdu malé šance. Žádost o odložení exekuce slouží pro případ, kdy má dlužník pocit, že se do exekuce dostal neprávem. Ale také pro případy, kdy dojde ke změně životní situace, kterou dlužník sám nezavinil – přijde o práci a s tím také o příjem, vážně onemocní a není schopen pracovat.

Dalším dobrým důvodem, kdy podat žádost o odložení exekuce je tehdy, pokud může exekuční příkaz či samotný výkon exekuce ohrozit živení rodiny. Návrh podejte přímo exekutorovi, který exekuci zahájil.

Důležité však je ho dobře podložit dokumenty potvrzujícími tvrzení na základě, kterého o odložení žádáte. Pokud máte štěstí, exekutor může na určitou dobu výkon exekuce odložit. Pamatujte, že čím dříve návrh o odložení exekuce podáte, tím lépe.

Co vás o průběhu exekučního řízení nejvíce zajímá?

Exekuce je plně ukončena v případě, že je pohledávka zcela dlužníkem splacena. V opačných případech může být pouze pozastavena, a to do přezkoumání. Zrušena mužů být pouze soudem. To může nastat například také, když soud uzná, že se jedná o neoprávněnou exekuci.

Ano, exekuci můžete pozastavit, a to podáním žádosti o pozastavení exekuce. Doporučujeme to udělat do 15 dní od data doručení rozhodnutí o exekuci. Největší šanci máte, pokud nebudete například moct kvůli exekuci živit rodinu a podobně.

Zastavení exekuce nemusí být nutně složité. Přinášíme vám praktické rady, jak na to. Velká část exekucí především u mikro půjček, je totiž podána neoprávněně. Braňte se, když tu možnost máte.

Dozvíte se to zavčasu, a to obsílkou od soudu na adresu vašeho trvalého bydliště. Navíc ještě před zahájením samotné exekuce, vás bude exekutor kontaktovat s možností vyrovnat svůj dluh rovnou.

Ano, takový postup je podle zákona možný. Exekutor má skutečně tuto možnost, vniknout do domu či místa podnikání a podobně. Tam udělat soupis movitých věcí a následně vyměnit zámek – aby bylo možné prostory opět uzamknout. Má samozřejmě také právo otevřít uzavřené schránky a skříně. Prakticky tak může prozkoumat úplně vše.

Ano. Většinou se tak děje v případě exekuce uskutečněné prodejem movitých věcí. V takovém případě je pak možné exekuční příkaz doručit do rukou dlužníka až při samotném provedení exekuce. Jestliže není dlužník přítomen, je následně soudní příkaz o exekuci doručen poštou.

Exekuční řízení nemusí být tak drsné, jen musíte jednat včas

Průběh exekuce má jasně daná pravidla, kterých se musí exekutor držet. Není to tedy tak, jak občas bývá slyšet v různých fámách, že exekutor může vše. Má sice velmi rozsáhlé pravomoci, ale zákonem omezené.

Pokud se do exekuce dostanete, vždy je lepší vše řešit na rovinu a hned, věci určitě neodkládat. Vždy je lepší částku zaplatit rovnou, pokud máte jak, protože díky tomu můžete ušetřit až 50 % nákladů na exekuci, které samy o sobě bývají poměrně vysoké.

Podívejte se na další článek, kde popisujeme, jak probíhá exekuce. Dozvíte se tak dohromady mnoho užitečných rad a tipů, jak se bránit.

Oblíbené půjčky
Zaplo půjčka
ZONKY půjčky
Kamali půjčka
Půjčka 7
ViaSMS - Rychlé půjčky s ověřením
CreditON půjčka

Všechny TOP půjčky

Zonky nejlevnější půjčky od 2,99%